Державне агентство
автомобільних доріг України

» Діяльність » Нормативно-правова база » Наказ Укравтодору «Про затвердження Переліку відомостей, які містять службову інформацію, що є власністю держави, і яким надається гриф «Для службового користування» у Державному агентстві автомобільних доріг України»

Накази
Наказ Укравтодору «Про затвердження Переліку відомостей, які містять службову інформацію, що є власністю держави, і яким надається гриф «Для службового користування» у Державному агентстві автомобільних доріг України»

180     23 червня 2016 року

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ

Н А К А З

м.Київ                                                                                                                                                  23.06.2016

 

                 № 180

Про затвердження Переліку відомостей, які містять службову інформацію, що є власністю держави, і яким надається гриф «Для службового користування» у Державному агентстві автомобільних доріг України

Відповідно до   Закону України   від 13.01.2011 № 2939-VІ   «Про   доступ   до публічної інформації»  із   змінами   і  доповненнями, внесеними,  від 14 травня 2013 року N 224-VII та відповідно до вимог Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, що є власністю держави, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.98 № 1893, надати пропозиції до Переліку відомостей, які містять службову інформацію, що є власністю держави, і яким надається гриф «Для службового користування».

НАКАЗУЮ:

         1. Затвердити Перелік відомостей, які містять службову інформацію, що є власністю держави, і яким надається гриф «Для службового користування» (додається).

         2. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату Укравтодору підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Укравтодору, забезпечити при роботі з інформацією,  що має гриф «Для службового користування», дотримання вимог цього наказу та   Інструкції   про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань   та інших матеріальних   носіїв   інформації,   які містять службову інформацію, що є власністю держави, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.98 № 1893, зі змінами та доповненнями.

         3. Наказ Державного  агентства   автомобільних   доріг України від 06.02.12 № 55  «Про затвердження Переліку відомостей, які містять службову інформацію, що є власністю держави, і яким надається гриф «Для службового користування» у Державному агентстві автомобільних доріг України » вважати таким, що втратив чинність.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 Т.в.о. Голови                                                                                        Євгеній Барах

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного агентства

автомобільних доріг України

 _23.06.16 № _180__

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, які містять службову інформацію, що є власністю держави, і яким надається гриф «Для службового користування»

 1.    До відомостей, передбачених цим Переліком, належить інформація, яка не становить державної таємниці та яка створена або знаходиться у володінні, користуванні, розпорядженні Державного агентства автомобільних доріг України і поширюється відповідно до вимог Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, що є власністю держави, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.98 № 1893.

2.     Передбачені   цим переліком відомості забороняється розголошувати, в усній або письмовій формі передавати стороннім особам (юридичним та фізичним), публікувати у засобах масової інформації, вивозити за кордон.

3.  Зміни та доповнення до переліку вносяться наказом державного агентства автомобільних доріг України згідно з висновком Експертної комісії.

4.  Документам,  справам, виданням та іншим матеріальним носіям службову інформації (далі - документи) надається гриф обмеження доступу «Для службового користування», а на документи мобілізаційного характеру, крім грифа «ДСК», ставиться  позначка «Літера «М».

1.   Зміст відомостей з питань зовнішньоекономічної діяльності

1.1.  Відомості щодо пропозицій центральних органів влади стосовно вирішення зовнішньоекономічних питань у рамках діяльності Укравтодору, яким надано гриф ДСК.

 2.  Зміст відомостей з питань роботи режимно-секретного органу

2.1.    Відомості щодо забезпечення збереження державної таємниці.

2.2. Відомості щодо надання переоформлення, зупинення або скасування дії дозволу на провадження діяльності пов'язаної з державною таємницею.

2.3.   Відомості про оформлення, переоформлення, надання та скасування допуску громадян до державної таємниці.

2.4.    Відомості технічного захисту інформації.

2.5.   Відомості з питань охорони державної таємниці, а також інформації з обмеженим доступом, що є власністю держави під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців та проведену роботу з ними.

2.6.  Пропозиції державному експерту з питань таємниці про віднесення відомостей до державної таємниці, зміну ступеня секретності.

2.7.  Відомості, що містяться у запитах щодо чинності грифу секретності і розкривають повну назву носія цілком таємної та таємної інформації.

2.8.   Відомості, що містяться у справах затверджених номенклатурою.

2.9.   Відомості,  які містяться у планах роботи режимно-секретного органу.

2.10.  Відомості,  які містяться в актах знищення справ тимчасового зберігання, знищення окремих документів, видань.

2.11.  Відомості,   які містяться в актах про передачу матеріалів до Державного архіву.

2.12.  Відомості,  які містяться в актах прийому - передачі справ таємного діловодства.

2.13.      Відомості які містяться в актах перевірок підвідомчих РСО.

2.14.      Відомості які містяться в наказах, розпорядженнях, рішеннях колегії про організацію та стан забезпечення режиму секретності.

2.15.    Відомості які містяться в Положенні про режимно - секретний орган.

2.16.   Відомості які містяться в посадовій інструкції фахівця РСО.

2.17.    Відомості які містяться в правилах внутрішнього об’єктового режиму.

2.18.    Відомості які містяться в планах - заходів щодо забезпечення державної таємниці  на рік.

2.19.   Відомості які містяться в положенні про доступ до державної таємниці в установі.

3. Перелік відомостей з питань мобілізаційної підготовки

3.1. Відомості, які не включені до переліку Зводу відомостей, що становлять державну таємницю (далі – ЗВДТ), про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану та інших планових документів щодо:

3.1.1. Створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей;

3.1.2. Виконання робіт, надання послуг для задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань  в особливий період;

3.1.3. Забезпечення виконавців затверджених мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

3.1.4. Мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

3.1.5. Кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально-транспортної техніки, які підлягають передачі до складу  Збройних Сил України;

3.1.6. Показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб галузей національної економіки на особливий період;

3.1.7. Підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період;

3.1.8. Забезпечення транспортними, ремонтними та іншими послугами в особливий період;

3.1.9. Створення та накопичення нестандартного обладнання та устаткування на особливий період;

3.1.10. Номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву на підприємстві, установі та організації;

3.1.11. Капітального будівництва в особливий період;

3.1.12. Створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

3.1.13. Дислокації, характеристики запасних пунктів управління Служб автомобільних доріг в областях, обсягів матеріально-технічних засобів, продовольства, системи їх охорони та захисту.

3.2. Відомості щодо порядку підготовки та внесення на розгляд проектів рішень Кабінету Міністрів України з питань уточнення (скасування) мобілізаційних завдань, затвердження номенклатури і норм накопичення та розбронювання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву.

3.3. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування підприємств, установ, організацій в особливий період.

3.4. Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за центральним апаратом Укравтодору, підприємствами, установами в особливий період.

3.5. Відомості про стан мобілізаційної готовності, мобілізаційної підготовки підприємств, установ, організацій.

3.6. Відомості щодо методичного та інформаційного забезпечення розроблення мобілізаційних планів.

3.7. Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення кваліфікації фахівців з питань мобілізаційної підготовки при Київському національному економічному університеті.

3.8. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

3.9. Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

3.10. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки окремого підприємства, установи, організації.

3.11. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

3.12. Відомості про дії чергових змін та посадових осіб структурних підрозділів підприємств, установ, за встановленими нормами та схемами передачі особливо важливих телеграм з мобілізаційних питань, які не становлять державної таємниці.

3.13. Відомості, які містяться в експлуатаційній документації на програмні засоби та комплексну систему захисту інформації в автоматизованих системах із питань мобілізаційної підготовки.

3.14. Відомості про структуру мобілізаційного плану підприємства, установи та організації.

3.15. Відомості про заходи основних робіт керівного складу за ступенями готовності підприємства, установи й організації та терміни їх виконання.

3.16. Відомості про організаційно-штатну структуру та штатний розпис органу управління, підприємства, установи та організації на особливий період.

3.17. Відомості за окремими показниками про організацію оповіщення, зв’язку, управління мобілізацією, порядку, термінів виконання заходів у разі введення ступенів готовності переведення з мирного на воєнний стан.

3.18. Відомості щодо планування, організації та виконання заходів з цивільної оборони на особливий період в Укравтодорі, на підприємствах, в установах і організаціях.

3.19. Зведені відомості про наявність і дислокацію об’єктів, що належать до категорій з цивільної оборони в Укравтодорі, на підприємствах, в установах та організаціях.

3.20. Відомості про потребу в асигнуваннях і фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку на підприємствах, в установах та організаціях.

 4. Зміст відомостей з питань кадрової роботи

4.1. Додаток 47 (Перелік посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час і працюють в Укравтодорі, державних підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери його управління),  затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 18 березня 2015 року  №493-р «Про затвердження переліків посад і професій військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час» .

4.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.2015 №45 «Про затвердження Порядку бронювання військовозобов'язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час».

 4.3. Відомості про військовозобов’язаних,  які заброньовані згідно з переліками посад і професій,  та військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню Державним агентством автомобільних  доріг України  (Укравтодор), державними підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери його управління.

4.4. Перелік посад і професій військовозобов҆язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час і працюють в Укравтодорі, державних підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери його управління.

4.5. Звіт про чисельність працюючих та військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій.

4.6. Документи з грифом «Для службового користування».

 5. Зміст відомостей з питань документального забезпечення

5.1. Журнал обліку вхідних документів та видань з грифом “Для службового користування”.

5.2. Журнал обліку вихідних документів  з грифом “Для службового користування”.

5.3. Журнал обліку носіїв з грифом “Для службового користування”.

5.4. Розносна книга.

5.5. Реєстри на відправлену кореспонденцію з грифом  „ДСК” .

5.6. Листування (довідки, плани, програми, акти) Укравтодору з міністерствами, відомствами, установами, підприємствами та організаціями з питань основної діяльності.

5.7. Акти  на знищення документів, справ ДСК, що розглядались ЕК та акти приймання-передавання документів ДСК.

5.8. Протоколи експертних комісій з грифом «ДСК» .

5.9. Акти про перевірку стану діловодства з грифом «Для службового користування».

 

Заступник начальника Управління адміністративної та кадрової роботи -   начальник відділу контролю та документального забезпечення                                         О.М. Кіян